در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 15 30 45

تشویقی استخوانی سگ vegebones

 • کاهش دهنده ریزش مو
 • تمیز کردن دندان سگ از جرم و پلاک
 • کاهش بوی بد دهان
 • از بین بردن 90% پلاک دندانی
 • 60 گرمی

تشویقی سگ VEGEBONES

 • کاهش دهنده ریزش مو
 • تمیز کردن دندان سگ از جرم و پلاک
 • کاهش بوی بد دهان
 • کاملا قابل هضم
 • سرگرم کردن سگ برای مدت طولانی
 • جلوگیری از تشکیل پلاک دندانی
 • 60 گرمی

تشویقی دندانی سگ Vegebones

 • کاهش بوی بد دهان
 • از بین بردن 90% پلاک دندانی
 • کاملا قابل هضم
 • سرگرم کردن سگ برای مدت طولانی
 • جلوگیری از تشکیل پلاک دندانی
 • 60 گرمی

تشویقی دندانی سگ شکل استخوان

 • کاهش بوی بد دهان
 • از بین بردن 90% پلاک دندانی
 • کاملا قابل هضم
 • سرگرم کردن سگ برای مدت طولانی
 • جلوگیری از تشکیل پلاک دندانی
 • 60 گرمی

تشویقی دنتال سگ VegeBones

 • کاهش بوی بد دهان
 • از بین بردن 90% پلاک دندانی
 • کاملا قابل هضم
 • سرگرم کردن سگ برای مدت طولانی
 • جلوگیری از تشکیل پلاک دندانی
 • 60 گرمی

تشویقی دندانی سگ VegeBones

 • کاهش بوی بد دهان
 • از بین بردن 90% پلاک دندانی
 • کاملا قابل هضم
 • سرگرم کردن سگ برای مدت طولانی
 • جلوگیری از تشکیل پلاک دندانی
 • 60 گرمی

تشویقی دندانی سگ Cheese Dental Bone

 • مناسب توله و سگ بالغ
 • از بین بردن 90% پلاک دندانی
 • سرگرم کردن سگ برای مدت طولانی
 • جلوگیری از تشکیل پلاک دندانی
 • کاهش بوی بد دهان
 • کاملا قابل هضم
 • 60 گرمی