ظرف خاک گربه

فیلـتر

نمایش دادن همه 3 نتیجه

ظرف خاک گربه چیست؟

پت شاپ اینترنتی دیجی فورپت

ظرف خاک به محلی برای دستشویی گربه گفته می شود.

که شامل مخرنی مسقف به همراه فیلتر که با خاک مخصوص پر شده و همیشه باید در دسترس گربه قرار داشته باشد.

گربه ها حیواناتی هستند که به صورت غریزی و بدون نیاز به آموزش فقط در خاک دستشویی می کنند.

از این رو نگهداری آنها در خانه بسیار آسان است.

ولی باید در نظر داشته از ظرف مخصوص استفاده کنید تا هم خاک به بیرون نریزد هم بو توسط فیلتر سطل جذب شود.

برای محیط های باز می توانید از مدل های رو باز هم استفاده نمایید.

البته راحتی استفاده در هر دو نوع ظرف برای گربه ها یکسان است.

برخی ظرف ها شامل بیلچه مخصوص نیز می باشند و باید توجه به سایز گربه باید انتخاب شود تا گربه های با سایز درشت دچار مشکل نشوند.

اطلاعات بیشتر ...